Posts

Onbegrensd

Afbeelding
  Begrensd .... Laten we eerlijk zijn; natuurlijk is onze onsterfelijke ziel niet aan tijd en plaats gebonden, maar ons leven hier op aarde wel degelijk. We worden geboren en we gaan dood en de meesten van ons zullen in de periode daartussen onze aarde niet verlaten. Kortom ons leven is begrensd in tijd en in ruimte. Deze tijd en ruimte delen we met heel veel andere mensen. En ook hier zijn er gewoon beperkingen. We kunnen niet gaan staan op een plaats waar al iemand anders staat. Tenzij we die andere natuurlijk van die plaats verwijderen. We kunnen het vriendelijk vragen en misschien geeft die persoon daaraan gehoor. Hoe komt het dat wij in onze westerse samenleving zoveel problemen ervaren met beperkingen? Hoe komt het dat wij vooral vinden dat wij overal recht op hebben?  Recht op vrijheid van meningsuiting, recht om te gaan en staan waar je maar wilt op ieder moment dat het in je opkomt? Recht om op ieder moment datgene te doen wat er op dat moment in je opkomt? Dat kan alleen als

Einde aan het tijdperk van de Ratio

Afbeelding
  We leven in een welvarend land; in het westen mogen we niet klagen over onze welvaart. Veel daarvan is te danken aan de industriële revolutie en aan de hegemonie van de ratio. Mensen bedachten (en bedenken nog steeds) continu betere en slimmere manieren om iets voor elkaar te krijgen. Onze hersenen draaien overuren om de Nederlandse kennis economie draaiende te houden. Maar, kunnen we dat volhouden? Is het mogelijk om steeds slimmer te worden? Onze economie draait immers om groei; stilstand is achteruitgang. En wat doe je als je rationeel geen oplossing meer kunt bedenken, omdat er te veel factoren meespelen en te veel informatie nodig is .... Dan val je terug op je gevoel, op je intuïtie.  Welcome to the Aquarian Age :)

Voice Dialogue

Afbeelding
Eén van de methodieken die ik in mijn coaching praktijk veel gebruik is de Voice Dialogue . Ik vind het iedere keer weer wonderbaarlijk wat voor inzichten zich openbaren tijdens een Voice Dialogue sessie. Bij Voice Dialogue ga je er vanuit dat in iedere persoon zich meerdere persoonlijkheden bevinden. Zo gedraagt iemand zich op zijn werk vaak anders dan in privé omstandigheden. In een bepaalde situatie wordt een bepaalde persoonlijkheid dominant. Al je persoonlijkheden samen vormen jouw identiteit. Je kunt dat vergelijken met een grote bus vol met personen (de persoonlijkheden). Echter, er is maar één chauffeur en de persoonlijkheid die achter het stuur zit is de meest dominante. Alle passagiers in de bus kunnen dan adviezen geven, of naar de chauffeur roepen, maar de chauffeur bepaalt de route. Daarnaast zijn er vast ook nog wel een paar persoonlijkheden waarmee je liever niet wil worden geassocieerd. Die stop je lekker ver weg, in de bagageruimte. Zolang de bus lekker op weg is en al

De dualiteit ontstijgen

Afbeelding
 We leven in een wereld vol dualiteit; we hebben het vrouwelijke tegenover het mannelijke, links tegenover rechts, zwart tegenover wit en noem maar op. De verleiding is groot om een kant te kiezen, maar waarom is dat zo? We identificeren onszelf graag met onze (in onze ogen) positieve eigenschappen; de negatieve eigenschappen willen we graag verbergen, of erger nog, negeren en ontkennen. Ook hierin zien we een dualiteit; "ik ben lief en ik ben niet stout" om maar eens een heel simpel voorbeeld te geven. Helaas vergeten we hierbij dat onze negatieve eigenschappen onszelf net zo goed definieren als onze goede eigenschappen en dat goed en fout vaak hele subjectieve labels zijn die we aan bepaalde eigenschappen toekennen. Door onszelf als geheel te accepteren, zowel de goede als de slechte eigenschappen, worden we heel. Dit is het ontstijgen van de dualiteit. We hoeven ons niet af te zetten tegen onze "slechte" ik, maar we kunnen die volledig accepteren; wat een energie

Vrijheid ...

Afbeelding
  Vrijheid, we hebben er onze mond van vol deze tijd, maar wat is vrijheid dan precies en hoe werkt dat dan? Vrijheid betekent letterlijk "zonder beperkingen". Je zou het zomaar kunnen vertalen als op ieder moment kunnen doen, denken of zeggen wat je op dat moment te binnen schiet. Als ik nu pizza wil eten, dan bestel ik die en eet ik pizza. Toch zijn er allerlei beperkingen; fysieke beperkingen zoals het in bezit zijn van een pizza, maar ook de financiële middelen om een pizza te kopen (of de ingrediënten om hem te maken). Deze beperkingen worden over het algemeen wel geaccepteerd. Als je niet de beschikking hebt over een fiets, is het lastig om te gaan fietsen als je daar zin in hebt. (Hier moet ik overigens wel voorzichtig zijn, want mensen die op de armoedegrens leven en hierdoor ernstig worden beperkt zullen dit wel degelijk als een gebrek aan vrijheid ervaren). Het wordt wat lastiger als je met iets dat je doet of zegt een ander betrekt. Ik wil graag met iemand dansen,

Nivea en de wedervraag

Afbeelding
  Vraag: "Wat zullen we vanavond eten?", antwoord: "Wat wil jij eten?". Bijzonder herkenbaar, een vraag die wordt beantwoord met een wedervraag. Wel makkelijk eigenlijk, toch? Laten we dit eens vanuit de 2 perspectieven bekijken; het perspectief van de vragende partij en het perspectief van de gevraagde partij. Laten we de vragende partij Anne noemen en de gevraagde partij Daan. Beide namen kunnen zowel voor jongens als voor meisjes worden gebruikt, zodat ik enige vooroordelen als gevolg van bijvoorbeeld een huwelijkse setting kan uitsluiten. Waarom stelt Anne een vraag? Het kan zijn dat Anne boodschappen gaat doen en moet besluiten wat mee te nemen. Tevens is het mogelijk dat Anne niet wil nadenken over wat er vanavond gegeten gaat worden en besluit de keuze bij de ander te laten. Of beide motieven even valide zijn, wil ik voor nu in het midden laten; een feit is dat Anne een vraag stelt en daarop een antwoord verwacht. Daan geeft in deze situatie geen antwoord, ma

Wetenschap

Afbeelding
  Wetenschap suggereert dat het zich bezig houdt met het weten; een soort van onbetwiste zekerheid ten aanzien van zekere feiten. Maar als ik even terug kijk naar mijn vorige blog over de innerlijk en de uiterlijk wereld, dan kom ik tot de conlusie dat de wetenschap onderdeel is van de innnerlijke wereld. En dan is het niet helemaal zo zeker meer ... Wat we doen in de wetenschap, is een model bouwen van de werkelijkheid en daar vervolgens conclusies aan verbinden. Dat is niet altijd even succesvol; het blijft lastig om het weer te voorspellen, daarentegen zijn we weer wel in staat een robot op Mars te laten landen. Hoe gebruiken we de wetenschap dan, of wat is het doel ervan? De wetenschap gebruiken we om vat te krijgen op onze werkelijkheid; enerzijds door vooruit te kijken naar wat er aan komt (bijvoorbeeld het weer, maar ook onze gezondheid) en anderzijds door te onderzoeken wat de oorzaken zijn van een bepaalde situatie (om er vervolgens iets mee te doen of iets aan te veranderen).